Вести

Конкурентноста и иновативноста под лупа

Конкурентноста и иновативноста под лупа

Здружението на граѓани Центар за управување со знаење ќе биде вклучено во изработката на секторски анализи во рамките на ИПА2 механизмот за граѓански организации.