Вести

Учество на 2017 PEP Годишна конференција

Учество на 2017 PEP Годишна конференција

„Интегрирани програми за поддршка и раст на малите и средни претприемачи – Случај на Република Македонија” е името на проектот кој Др. Андријана Богдановска Ѓ. ќе го презентира на 2017 PEP Годишна конференција и состанок.