Вести

Меморандум за разбирање помеѓу CKM и GENSBOX

Меморандум за разбирање помеѓу CKM и GENSBOX

На 25-ти мај 2017 година, Центарот за Управување со Знаење потпиша Меморандум за разбирање со GENSBOX во Тијанџин, Кина.