Вести

Иницијален состанок од проектот InnoPlatform

Иницијален состанок од проектот InnoPlatform

Од 12-ти до 14-ти септември, 2017 година, во Охрид ќе се оддржи иницијалниот состанок од проектот InnoPlatform, чиј носител е Центар за Управување со Знаење.