Вести

Иницијален состанок од проектот И3

Иницијален состанок од проектот И3

На 28-ми септември 2017 година во Софија се одржа почетна средба на И3 проектот, чиј носител е Бугарскиот Економски Форум.