Вести

Инноплатформа: Трета транснационална средба во Aлбанија

Инноплатформа: Трета транснационална средба во Aлбанија

На 29-30 март, 2018-та, се одржа третата транснационална средба на проектните партнери на проектот Иноплатформа од Балканско медитеранската програма на Европската Унија во канцелариите на Европскиот Универзитет во Тирана, Албаниа.