Вести

ОДДРЖЛИВ (КРУЖЕН) МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

ОДДРЖЛИВ (КРУЖЕН) МОДЕЛ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

 

На 26 и 27 септември, Центарот за Управување со Знаење заедно со партнерството на проектот Кружен HRM, кофинансиран од програмата Еразмус +, за прв пат се состана во Голвеј, Ирска! Конзорциумот на проектот го води Пор ла Солидарите-ПЛС.