Aim@Innovations е проект поддржан од страна на Централната Европска Иницијатива, преку програмата за трансфер на знаење на KEP Austria и Австриската Развојна Агенција.

Пошироката дел на проектот е да овозмоќи трансфер на знаење и да ги зајакне капацитетите на ЦКМ во побезбедување на тематски обуки и совети во делот на управувањето со иновациите кај МСП-ја, старт-апите, и спин-оф компаниите во Македонија.

 

Број за проект: 1206.АП.004-14

Статус: завршен

Рок: 15.11.2014 - 15.11.2015

веб страна на проектот: www.i-lab.mk

Проект координатор за Македонија : Андријана Богдановска, PhD

Вработени во проектниот тим во Македонија:

Андријана Богдановска, PhD - Главен истражувач

Јулија Пелева Стојовска - Истражувач и тренер

 

Проектот се спроведе под водство на браинплус од Австрија. 

 

Testimonials