Вести

 
Центарот за управување со знаење ве поканува да се пријавите на ПОПРИ МЛАДИНСКИ НАТПРЕВАР 2024 та година.  Младите студенти кои доаѓаат од 10 земји ќе се сретнат на натпреварот и ќе ги претстават своите НАЈДОБРИ национални ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ИДЕИ.
 

На 14-ти февруари, се одржа завршната конференција од проектот Нови начини на работа за за нула емисии во DigitalCity во Брисел, Белгија.

На 14-ти февруари, се одржа завршната конференција од проектот Нови начини на работа за за нула емисии во DigitalCity во Брисел, Белгија.. Конференцијата собра претставници од секој од партнерите, како и професионалци за човечки ресурси и академици од Франција и Белгија, за да дознаат повеќе за проектот и да добијат подобро разбирање за неговите резултати.

Дигитална декада – Квалитет на јавните е-услуги за бизнисите собра експерти од различни области, луѓе кои работат во државните служби и граѓани со различни позиции на конференција на која беа презентирани наодите од Студијата за квалитетот на е-услугите за граѓаните во Северна Македонија .

Дигитална декада – Настанот за квалитет на јавните е-услуги за граѓаните собра експерти од различни области, луѓе кои работат во државните служби и граѓани со различни позиции на работилница на која беа презентирани наодите од Студијата за квалитетот на е-услугите за граѓаните во Северна Македонија .

Во рамки на проектот „Со нови начини на работа до Нула штетни емисии“ кофинансиран од Еразмус + програмата на Европската Унија преку Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност на Северна Македонија, би сакале да ве поканиме на NWoW4Net-Zero Инфо Ден.

Copyright © Center for Knowledge Management 2011-2017. All Rights Reserved

Joomla Templates by Joomla-Monster.com