Вести

На 25-ти мај 2017 година, Центарот за Управување со Знаење потпиша Меморандум за разбирање со GENSBOX во Тијанџин, Кина. 

„Интегрирани програми за поддршка и раст на малите и средни претприемачи – Случај на Република Македонија” е името на проектот кој Др. Андријана Богдановска Ѓ. ќе го презентира на 2017 PEP Годишна конференција и состанок.

Андријана Богдановска

Здружението на граѓани Центар за управување со знаење ќе биде вклучено во изработката на секторски анализи во рамките на ИПА2 механизмот за граѓански организации.

Наградени кандидати

На 29-ти октомври, во Дом на АРМ – Струмица се оддржа настан за доделување на награди на кандидатите за најуспешни бизнис планови во рамките на проектот „Поддршка на старт ап  бизниси за млади“.

Обуки Струмица Старт ап

6-ти октомври, 2016 година, Срумица, Македонија 

Завршија образовните обуки кои ги спроведе Knowledge Center како дел од проектот „Поддршка на старт ап бизнис за млади” поддржан од Општина Струмица и ФООМ.

29-ти јуни, 2016, Капфенберг, Австрија

На 29-ти јуни, 2016 година, тимот на ЦКМ присуствуваше на 4-тиот проектен состанок од проектот М-трговија. Состанокот се оддржа во просториите на FH JOANNEUM – Универзитет за применети науки лоциран во Капфенберг, место помеѓу Грац и Виена.