Вести

Автор:  Ивана Иванова

CircularHRM или „Оддржлив (кружен) модел на управување со човечките ресурси“,  го истражува развојот на човечките ресурси според принципите на одржливата (кружна) економија како важен предуслов за создавање на конкурентна економија. Кружното управување со човечките ресурси може да резултира со трајни и одржливи вештини, за разлика од сегашниот линеарен модел на ангажирање, управување и на крај отпуштање од работа. Тоа има за цел да ја поддржи транзицијата на европските мали и средни претпријатија од традиционален, линеарен модел на управување со човечките ресурси во оддржлив (кружен) модел.

На 25ти и 26ти септември 2020 година се оддржа вториот Балкански Форум во Солун, Грција.

На 14 Јули 2020 година директорката на Центарот за управување со знаење, д-р. Андријана Богдановска Ѓ. имаше средба со г-ѓа Валентина Дисоска – претседателка на Здружението на бизнис жени. На овој состанок беше презентиран проектот WECAN.

 

Поимот Кружна Економија се однесува на концептите и практиките кои се поврзани со одговорно користење на природните ресурси и оптимизација на физичкиот капитал. Дали принципите на кружната економија исто така можат да се применат и на управувањето со човечки ресурси и со која додадена вредност?

На 19-20 ноември 2019 година го организиравме почетниот состанок за новиот проект „WECAN“ во Валенсија, Шпанија. WECAN е новиот проект за европско партнерство на Центарот за Управување со Знаење, кој има за цел да развие иновативна програма за учење и да ја охрабри претприемачката активност кај жените (потенцијални претприемачи, хонорарни преведувачи, невработени) на возраст од 30-45 години без никакво или мало претприемачко искуство.