Вести

 

Центарот за Управување со Знаење како партнер на проектот И3 од Балканската медитеранслка програма „ Образование за идеи, инвентивност и иновации – И3„ уќествуваше на втората средбана проектот во просториите на CIMM во Лимасол, Кипар  на 1-ви март, 2018.

 

Аплицирај за работилници за претприемништво спроведени во 5 земји, на 5 различни секторски теми! 

На 29-30 март, 2018-та, се одржа третата транснационална средба на проектните партнери на проектот Иноплатформа од Балканско медитеранската програма на Европската Унија во канцелариите на Европскиот Универзитет во Тирана, Албаниа.

 

 

На 1-ви Октомври (Понеделник) во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа 2-риот настан во рамките на ЕУ проектот ИноПлатформа- “Инфо ден Train the Trainer”наменет за зголемување на иновацискиот капацитет на компаниите.

 

 

На 24-ти Септември (Понеделник) во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа 1-виот настан во рамките на ЕУ проектот ИноПлатформа- “Инфо ден Train the Trainer”наменет за зголемување на иновацискиот капацитет на компаниите.