Во рамки на проекто Газелле, македонските компании ги претставија своите идеи на Солунскиот саем.

 
Неколку македонски компании кои се дел од ацелераторската програма на Центарот за управување со знаење под проектот Поддршка и забрзување за иновативни мали и средни претпријатија со висок потенцијал-(Gazelle).
 

Центарот за управување со знаење (ЦКМ), е партнер на проектот во проектот Gazellе на транснационалната програма за соработка „Interreg BalkanMed 2014-2020“.  Проектот кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.

slika_3_Thessaloniki.jpgslika_2_Thessaloniki.jpgslika_1_Thessaloniki.jpg