Вести

Чест ни е да ги претставиме примателите на специјалната награда на првиот меѓународен натпревар POPRI!

БИОНЕРИ

Автори: Иван Пешев, Стефан Малиновски, Кристина Попова, Мартин Ристоски

Не застануваме! Денес ја имавме третата сесија на Програмата за обука WECAN.

Продолжуваме со втората сесија на Програмата за обука WECAN која се одржа на 13ти април.

Започнавме! Првата сесија на програмата за обука WECAN започна на 7-ми април и опфати разни активности како што се работилници, презентации, групни дискусии, креативно размислување итн.

 

Времето отчукува! Се ближи денот до натпреварот.

ПОПРИ е натпревар за најдобрата иновативна идеја помеѓу младите луѓе од 9 земји од Јадранко – јонскиот макро регион. Досега, 3 494 учесници учествувале на него. Ова е одллична шанса за младите луѓе да ја развијат нивната креативност и иновативност, но истовремено да ја зголемат и својата мрежа на познанства.

Одлучни и посветени во нашата мисија секое дете да добие право на образование, со нова несебична поддршка од компанијата НЕТЦЕТЕРА, денес реализиравме нова донација од 15 лаптоп компјутери за учениците од следниве основни училишта: