На 22ри и 23ти ноември, 2021 година, во Матера се одржа втората Транснационална средба на проектот YESC C+C, која воедно беше и првата средба во живо од средбата за започнување на проектот.

Партнерите дискутираа за работата имплементирана досега во врска со Дигитална Модуларна Програма – Материјали за учење. Имаше размена на идеи меѓу партнерите за сите интелектуални резултати на проектот и наредните чекори кои треба да се постигнат, конкретно ги испланираа идните дејствија кои ќе бидат преземни за комуникациските активности со цел ширење на вестите за главните резултати и настани на самиот проект.

Meeting Matera 1

 

Матерахаб организираше посета во Хабаут (Hubout), инкубатор за стартапи за заеднички простор за работа и иновација, интересен проект кој ги инволвира младите претприемачи и други локални организации со потребите на младите. Партнерството ќе соработува заедно за да постигне добар резултат и за да ја достигне целта на проектот.

матера меетинг 2