Работејќи во областа на правото, регулативата и деловните субјекти CKM е насочен кон поддршка во создавање на поволно деловно опкружување за мали и средни претпријатија. CKM работи на истражувања насочени кон постоечките политики и решенија, како и развивање на препораки за создавање на поволно деловно опкружување за странските директни инвеститори и зголемување на ефектите на прелевање на националната и регионалната економија.