Експертите на CKM се меѓу пионерите на клучните научни истражувања и технолошки развој во регионот. CKM се фокусира на истражувања во научни цели, трансфер на технологии и апликативни технолошки проекти. CKM работи на создавање на поволно опкружување за на создавање и зголемување на примена на нови технологии и знаења во научните институции и пренесување на технологијата и знаењето на деловните субјекти.