На 26 и 27 септември, Центарот за Управување со Знаење заедно со партнерството на проектот Кружен HRM, кофинансиран од програмата Еразмус +, за прв пат се состана во Голвеј, Ирска! Конзорциумот на проектот го води Пор ла Солидарите-ПЛС.

 

 

Кога се осврнуваме на кружната економија, недостасува размислување за управувањето со луѓето, особено на работното место. Меѓутоа, ако нашата економија има за цел да промовира поодговорни модели на производство и потрошувачка, се чини очигледно дека не можеме да продолжиме да ја игнорираме човечката димензија на оваа транзиција и што подразбира тоа во смисла на трансформација на управувањето со човекот.

Проектот Circular HRM започна во септември 2019 година и ќе заврши во декември 2021 година. Финансиран е од програмата Еразмус +, која поддржува развој на иновативна обука на работното место. Целта на проектот е да се развијат модули за обука за менаџери и менаџери за управување со човечки ресурси за да се интегрираат принципите на кружната економија во управивањето со претпријатијата.

Иницијалниот состанок за започнување со проектот се одржа во Галвеј во септември 2019 година. Силата на овој проект доаѓа од комплементарноста и стручноста на 8-те организации вклучени во проектот; секој партнер има специфична улога во проектот врз основа на своето искуство и способност да работи со релевантните засегнати страни.

Првата фаза на проектот е да се разјасни што е кружна практика за управување со човечки ресурси и да се идентификуваат постојните практики што може да се сметаат за кружни.

Во текот на проектот, сакаме да ги интегрираме сите заинтересираните страни на HRM за да го дадат своето мислење за нашите активности и резултати.

Не двоумете се да не контактирате доколку сакате да бидете информирани за напредокот на проектот!