Како моќен приказ на солидарност, неодамнешниот настан одржан на 13 јуни 2023 година, ги обедини поединците и организациите посветени на зајакнување на мигрантите и жените од ранливите групи.

Настанот беше организиран од страна на Центарот за управување со знаење како дел од активностите на проектот Let's Digital, финансиран од Програмата Еразмус плус од Националната агенција за доживотно учење на Франција.

Со присуство на приближно 24 учесници, вклучително и претставници од здруженија, меѓународни организации и образовни институции, настанот покажа обединет фронт во справувањето со уникатните потреби и предизвици со кои се соочуваат овие маргинализирани заедници. Присуството на клучните чинители, како што се Меѓународната организација за миграција (ИОМ) и Националниот Црвен крст, го истакна нивниот интерес и потенцијална соработка во проектот наменет за обука на социјалните работници. Успехот на настанот беше очигледен од бројните прашања од учесниците и добиените позитивни повратни информации, потврдувајќи ја заедничката посветеност за поддршка на претприемништвото како средства за економско зајакнување на жените.

354257594 1117095725874811 3759268070130798229 n

 

Проектот е финансиран од страна на 

erasmus