Вести

Времето отчукува! Се ближи денот до натпреварот.

ПОПРИ е натпревар за најдобрата иновативна идеја помеѓу младите луѓе од 9 земји од Јадранко – јонскиот макро регион. Досега, 3 494 учесници учествувале на него. Ова е одллична шанса за младите луѓе да ја развијат нивната креативност и иновативност, но истовремено да ја зголемат и својата мрежа на познанства.

Одлучни и посветени во нашата мисија секое дете да добие право на образование, со нова несебична поддршка од компанијата НЕТЦЕТЕРА, денес реализиравме нова донација од 15 лаптоп компјутери за учениците од следниве основни училишта:

WECAN (Обука на тренери на жени претприемачи) е проект финансиран преку Еразмус + програмата на Европската Унија, кој Центарот за управување со знаење го спроведува заедно со уште 5 партнери од други ЕУ земји. Целта на проектот е да се зголеми претприемачкиот капацитет на жените и да се зајакнат оние кои одлучиле да бидат претприемачи или оние кои штотуку започнуваат да го развиваат своето претпријатие, преку употреба на прилагодена програма за обука. За повеќе информации за проектот, кликнете тука.

Денес во Гимназијата „Никола Карев“ и ООУ„Аврам Писевски“ од Скопје беа донирани компјутери за сите ученици кои немаа соодветен уред за следење на онлајн настава на почетокот на оваа учебна година. Со оваа донација од вкупно 30 користени компјутери ќе се покријат во целост побарувањата за уреди на учениците во двете споменати училишта. Компјутерите се донирани, сервисирани и целосно ставени во функција за непречено користење од страна на членките на  Стопанска Комора за ИКТ – МАСИТ.

„Разбистри сè“ е кампања која се реализира во рамки на проектот „Поврзи ги точките: подобрени политики преку граѓанско учество“, финансиран од Британската амбасада во Скопје. Кампањата ќе се фокусира на два специфични проблеми: управување со водни ресурси и инспекциски надзор против прекумерното искористување на природните ресурси (минерални суровини, шуми, почви и води). Целта на истата е да се подигне свеста на граѓаните за овие проблеми и да се зголеми влијанието или да се променат јавните политики.

Центарот за Управување со Знаење е еден од 9-те технолошки центри, акцелератори и паркови кои ќе учествуваат во претстојниот EUSAIR POPRI youth настан.