Вести

На 28-ми септември 2017 година во Софија се одржа почетна средба на И3 проектот, чиј носител е Бугарскиот Економски Форум.

 

Пет држави од балканско-средноморската област меѓу кои и Македонија ќе разработуваат платформа насочена кон зајакнување на конкурентноста и иновативноста на бизнис-субјектите. Платформата ќе соддржи алатки со кои компаниите би ги реализирале своите нови бизнис-идеи.

Од 12-ти до 14-ти септември, 2017 година, во Охрид ќе се оддржи иницијалниот состанок од проектот InnoPlatform, чиј носител е Центар за Управување со Знаење.

 На 27-ми јуни, 2017 година, Knowledge Center потпиша Меморандум за соработка со Асоцијацијата на Менаџери на Македонија.

Др. Андријана Богдановска Ѓ. учествуваше на 2017 PEP Годишна конференција и состанок кој се оддржа од 8 до 14 јуни во Наироби, Кенија.

д-р Андријана Богдановска , директор на Центарот за управување со знаење, како експерт преку првиот повик за изработка на секторски анализи во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO) ја изработи анализата на тема "Анализа на секторската политиката во делот на иновациите и конкурентност на РМ".