Вести

 

На 24-ти Септември (Понеделник) во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа 1-виот настан во рамките на ЕУ проектот ИноПлатформа- “Инфо ден Train the Trainer”наменет за зголемување на иновацискиот капацитет на компаниите.

 

На 28-ми септември 2017 година во Софија се одржа почетна средба на И3 проектот, чиј носител е Бугарскиот Економски Форум.

 

Пет држави од балканско-средноморската област меѓу кои и Македонија ќе разработуваат платформа насочена кон зајакнување на конкурентноста и иновативноста на бизнис-субјектите. Платформата ќе соддржи алатки со кои компаниите би ги реализирале своите нови бизнис-идеи.

Од 12-ти до 14-ти септември, 2017 година, во Охрид ќе се оддржи иницијалниот состанок од проектот InnoPlatform, чиј носител е Центар за Управување со Знаење.

 На 27-ми јуни, 2017 година, Knowledge Center потпиша Меморандум за соработка со Асоцијацијата на Менаџери на Македонија.