Вести

23-28 мај, 2016, Скопје, Македонија

Во недела со почетокот на 23-ти мај 2016 година, CKM организираше обука во областа на М -трговија (мобилни трговија). Обуката е резултат на Еразмус Плус проектот, М -трговија , додека модулите за обуката се изработени заеднички од страна на 7 проектни партнери од различни земји -членки на ЕУ и ЕУ апликанти. CKM учествуваше во проектот од Македонска страна.

9-ти јуни, 2016, Скопје, Македонија

CKM организира шестдневен настан, обука м-трговија во втората половина на мај, 2016. Обуката е организирана како дел од активностите на CKM во рамките на Еразмус плус проектот - М -трговија. Проектот М-трговија се фокусира на обука на вработени во мали и средни претпријатија (МСП). Целта на проектот е да се поттикне развојот и прошират активностите на овие компании во мобилната трговија.

m-commerce

Во рамки на проектот М-комерц, финансиран преку Ерасмус Плус Програмата на Европската Унија , Knowldge Center ја организира првата 6-дневна обука во Мобилна Трговија во Македонија. 

Обуката е предвидена да се спроведува со мала група од 10 слушатели кои доаѓаат од малите и средни претпријатија. Оттука селекцијата на првата група слушатели ќе биде направена според нивната мотивација и потреба од вакви вештини и знаења. 

9-ти јуни 2015, Johannburg , Шведска

 

Директорот на CKM , д-р Андријана Богдановска учествуваше на вториот состанок на проектот на Еразмус плус М -трговија, кој се одржа на 8-ми и 9-ти јуни 2015 година во Технолошкиот парк на Johannburg, Гетеборг, Шведска. На состанокот проектните партнери ги затворија последните отворени прашања во врска со студијата за М-трговија и се согласија на структурата на шест модули во е-трговија и м-трговија , кои се закажани за развој во следните шест месеци.

CKM е македонски партнер во М -трговија, Еразмус плус проект финансиран од страна на Националната Австриската агенција за доживотно учење.

 

Статијата е последен пат дополнета на 22.06.2016. 

 

 

PPP4Broadband

December 8-9th, 2014, Brussels, Belgium

PPP4Broadband project results were presented on the closing Conference on 9the December 2014 in Brussels. 

 

In the frames of South East Europe Transnational Cooperation Programme, PPP4Broadband project partnership has been working for two years for developing new tools for South-East Europe territories with no or very weak broadband internet coverage. It is proven that broadband gap has a negative impact on economic growth and social cohesion.

 

The work has come to its end and results were presented during the PPP4Broadband Day on 9the December 2014 in Brussels, in the heart of Europe.

 

Last Updated on Wednesday, 10 December 2014